Nieuws-header

Verbeterde dienstverlening vanaf 2006


Omdat onze huidige backbone provider naar onze mening niet adequaat omgaat met stroomstoringen, en wij in het algemeen niet meer tevreden zijn over hun service niveau, is besloten om naar een andere provider te zoeken. Op het moment van een stroom- of serverstoring of andere calamiteit kunnen wij gelukkig terugvallen op onze eigen technische 'vangnetten'. Daardoor blijft uw site online, daardoor blijft uw e-mail bereikbaar. Daar zijn we voor! Dit zal ook in de nieuwe situatie zeker zo blijven, en zelfs verbeteren!

Per 1 januari 'verhuizen' we van data-centrum en vernieuwen we al onze servers. De huidige servers zullen stand-by blijven maar onze dienstverlening zal vanaf een beter uitgerust datacentrum kunnen plaatsvinden. U zult hier zo weinig mogelijk van merken, behalve misschien dat uw website nòg sneller is geworden. In de maand december wordt proefgedraaid met de nieuwe systemen en in die maand zullen ook de websites en e-mailfaciliteiten worden 'overgezet' zodat we het nieuwe jaar fris en met nog betere dienstverlening in kunnen gaan. Over goede voornemens gesproken!

Op de nieuwe plek zijn betere faciliteiten ingeval van een langdurige (lokale) stroomstoring. Ook zal de gehele 'hardware' (dus het 'server-park') worden aangepast aan de huidige stand van de techniek waardoor we u nòg beter van dienst kunnen zijn.


Terug naar Nieuws