Nieuws-header

Inbraak poging


Vandaag heeft een computer inbreker gepoogd op één van onze servers in te breken. Dankzij onze goede beveiliging is het gelukkig bij een poging gebleven.

Hierbij kwam aan het licht dat het statistieken systeem een zwakke plek op onze server is. Inmiddels is de versie daarvan verhoogd, zodat de kraker een volgende keer nog minder ver kan komen.

Hoewel de inbraakpoging zwaar genoemd kan worden, heeft deze niet geleid tot enige problemen met websites of email.


Terug naar Nieuws