Voorbeeld verklaring

[Bedrijfsnaam] geeft op de website [www.websitenaam.nl] informatie over haar activiteiten en aanbiedingen. Bezoekt u onze website dan verwerkt [Bedrijfsnaam] uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn, en wat wij ermee doen.

Soort gegevens

[Bedrijfsnaam] verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Doel van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor drie doelen:

  1. Om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht. Wij gebruiken hiervoor het statistiekenprogramma AW-Stats. De IP-adressen worden in dit geval geanonimiseerd.
  2. Om eventuele storingen op te kunnen lossen.
  3. Om onze website veilig en bereikbaar te houden.

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogenaamde logfiles. Deze files worden 90 dagen op de webserver bewaard, zodat ze gebruikt kunnen worden in geval er zich een storing voordoet.

Privacymaatregelen

De webserver, waar de IP-adressen staan opgeslagen is voor niemand bereikbaar behalve onze hoster. Hij zal deze gegevens uitsluitend en alleen bekijken wanneer er een storing is, die op geen enkele andere manier op te lossen is.

Verstrekken van persoonsgegevens aan andere partijen

[Bedrijfsnaam] deelt de IP adressen alleen met haar host (Creagraphy in Hoofddorp), en dan alleen in geval van ernstige storingen.
[Vul hier verder in of eventuele andere persoonsgegevens nog met andere partijen (derden) worden gedeeld]
Tenslotte zullen we persoonsgegevens verstrekken als dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Bedrijfsgegevens: