Wat doen jullie bij spam?

 

Wat is spam?

Spam is mail die in grote hoeveelheden én ongevraagd wordt verstuurd.

Ongevraagde e-mails zijn normaal en geaccepteerd, denk daarbij aan persoonlijk contact, een vraag die je aan iemand naar aanleiding van zijn website stelt, etc.
Grote hoeveelheden e-mails zijn dat ook, bijvoorbeeld de e-mail die je ontvangt via mailinglists en nieuwsbrieven. Alleen de combinatie van ongevraagd én in bulk verzonden maakt een e-mail tot spam.
Vaak gaat het om commerciële mail; er wordt een of ander product aangeboden. Maar ook ongevraagde aankondigingen van culturele evenementen, politieke of activistische oproepen en dergelijke worden "spam" genoemd.


Mag ik dan wel een mailing versturen?

U mag alleen massa e-mail versturen als de ontvangers hier EXPLICIET en aantoonbaar om gevraagd hebben. Dit principe heet confirmed opt-in. Elke andere manier van massa mail (opt-out/opt-in) is binnen ons netwerk NIET toegestaan.

Wat is confirmed opt-in?

Confirmed opt-in is een systeem om gemakkelijk na te gaan of een geadresseerde ook werkelijk toestemming heeft gegeven voor de toesturen van de mail.

Na aanmelding voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief krijgt de eigenaar van het e-mailadres een "verzoek om bevestiging" opgestuurd, met daarin de vraag of hij zich daadwerkelijk wil aanmelden voor de mailing. Indien de houder van dat e-mailadres de vraag bevestigt, geeft hij expliciet aan dat hij toestemt met de ontvangst van e-mails via die mailinglist. Stuurt de eigenaar van het bewuste e-mailadres geen bevestiging terug, moet er vanuit gegaan worden dat iemand anders dat adres heeft opgegeven (of dat de eigenaar zich heeft bedacht). Wordt er desondanks toch e-mail van de mailinglist naar hem toegestuurd, zijn die e-mails op te vatten als spam.

Maar volgens de Nederlandse wet mag er gewoon gespammed worden!

Dat is niet waar. Een ongevraagd bericht verzenden aan een privé-persoon is volgens de Nederlandse wet al lang strafbaar, en per 1 juli 2009 is het ook verboden spam aan bedrijven te sturen. Wij hebben nooit toegestaan om deze activiteiten via of op ons netwerk te doen (zie hiervoor ook onze Algemene voorwaarden).

Ik heb van jullie een e-mail gekregen met daarin een spamklacht. Wat nu?

We zijn hier heel duidelijk in. U moet actie ondernemen om herhaling te voorkomen. We geven hooguit 1 (een) waarschuwing, daarna sluiten we onze dienst af. Op welke manier dit zal zijn ligt aan de dienst die afgenomen wordt. Mocht het een zogenaamde "known-spammer" zijn, sluiten we direct af.

Maar de klacht is onterecht!

Dat is iets wat wij beoordelen. Bent u het niet met onze beslissing eens, is het aan u om via de verplichte confirmed opt-in aan te tonen dat de klagende partij toestemming heeft verstrekt voor het versturen van uw mails. Kunt u dit niet dan gaan wij ervan uit dat het om spam gaat.

Waarom nemen jullie zulke strikte actie?

Omdat bij spam ons netwerk en onze naam in gevaar komt.

Ons netwerk omdat bij een spam-melding onze servers in zogenaamde blacklists kunnen komen, waardoor het voor onze andere klanten ook niet meer mogelijk is om e-mail te versturen via bepaalde providers.
Onze naam omdat we door deze blacklists onze dienstverlening niet meer optimaal kunnen verrichten, waardoor klanten weg gaan, of we potentiële klanten mislopen. Dit is uiteraard een situatie die we altijd willen voorkomen.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.rijksoverheid.nl

 


Terug naar overzicht